R E K L A M A


„Zmień swoje życie na lepsze”

W czasach, kiedy namiętność wyraża się esemesami, na jasielskim rynku wydawniczym ukazał się tomik poezji miłosnej starannie przygotowany przez rzeszowskie wydawnictwo „Sowello”. Ta oficyna założona w kwietniu 2012 specjalizuje się w wydawaniu poezji przy równoczesnej publikacji innych gatunków literackich. Debiutancki tomik Teresy Czyżowicz – Tęczy: „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE” potwierdza wieloletnie doświadczenie warsztatowo – redakcyjne wydawnictwa, dzięki czemu poetka z Jasła wydała dobrze zredagowaną, od strony stylistycznej, jak i edytorskiej, książeczkę. Kieszonkową w miękkiej oprawie rozpowszechnianą z autografem autorki.

Poeta, krytyk literacki, dziennikarz i wydawca Andrzej Żmuda opatrzył dzieło, we wstępie, kompetentną oceną. Jej fragment brzmi…”Dominuje erotyk, zawsze z pejzażem w tle, dzięki któremu wyrażanie uczucia staje się pełniejsze i bardziej otwarte na tajemnicze piękno, nie tylko przyrody, pór roku, ale i własnego serca”…” Tytuły tych subtelnych, delikatnych liryków mówią same za siebie: Biegnę do Ciebie, Nie ma Cię przy mnie, Ocalę Ciebie. To wszystko układa się w sugestywny korowód miłosny, w którym od czasu do czasu pojawiają się, nie do końca uświadomione wyrzuty sumienia, swoista psychomachia.”…

Publikowane ponad 30 wierszy wybrała autorka z bogatej twórczości zapisanej w latach 1994 – 2001. Adresowane są zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Dotyczą miłości i piękna otaczającego świata poetki, choć słuchacz / czytelnik odnajduje w tych strofach swoje przeżycia, przez co ten zapis, choć intymny, staje się bliski odbiorcy.

Cokolwiek wykracza tu nawet poza uznawane rejony westchnień i wspomnień, a jest wyznane w konwencji liryczno – erotycznej zasługuje na wysłuchanie i wczucie się nawet jeżeli są to sekretne opisy przeżyć autorki. Powinnością naszą jest doszukiwać się, w tej sferze codzienności rzeczy relacji damsko-męskich niecodziennych, dobrych wizji, dających nadzieję. Gdy się wie, na co zwracać uwagę, nawet w trudnych chwilach można wypatrzeć choćby jej iskierkę. Warto nauczyć się magazynować takie przebłyski i posługiwać się nimi, gdy trzeba. Ufam, że w tytułowym zawołaniu „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE” jest też apel do odbiorców wierszy.

Publikowane w tomiku wiersze wzbogacają ilustracje poetki i Jej męża Dariusza Tęczy.

Ilekroć wyżej odbierałem poezję Teresy Czyżowicz – Tęczy jako słuchacz, to dlatego, że poznałem ją najpierw podczas wieczoru poetyckiego przepełnionego „tęczowymi wspomnieniami” z wydanego zbioru, tudzież wzbogacone utworami muzyki klasycznej i znanymi piosenkami. Ich wykonawcy to: Marcelina Gałuszka, Zofia Krupa, Anna Skiba, Izabela Rewiś, Sonia Lisowska, Julia Bryła, i syn poetki Adam Czyżowicz. Nie bez znaczenia dla odbiorcy, pewnie i dla Ich troje, były spontaniczne przytulenia córki poetki Darii do Niej i taty – na oczach gości spotkania.

Ów wieczór poetycko – muzyczny i promocję tomiku wierszy zorganizowano w Szkole Języków Obcych Awalon, a zarazem Centrum Szkoleniowo-Konsultingowym dla Biznesu w Jaśle 10 czerwca 2017. Tamże równocześnie urządzono barwną wystawę rękodzielnictwa twórczości dzieci powstałej na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez Teresę Czyżowicz – Tęczę instruktora rękodzieła artystycznego o specjalności tkactwo, haft, koronka. I jak na oryginalną interdyscyplinarną artystkę przystało, ta zebrała od uczestników spotkania podpisy na płótnie zatkniętym na sztaludze. Ozdobią Jej domową galerię.

I jeszcze coś, czego nie ma w tomiku poza nazwą własną wydawnictwa „sowello”, która jako wieloznaczna, zwiastuje słońce, żagiel, natchnienie, nadzieję, przewodnictwo, zwycięstwo, triumf, powodzenie w walce, sławę, sprawiedliwość, wzbogacanie posiadanej wiedzy, dodaje pewności siebie, wzmacnia duszę i ciału sprzyja. Toż to akurat to, czego życzę poetce debiutantce.

Zbigniew Dranka