R E K L A M A


Wpisy pod tagiem: ZSM nr 3 w Jaśle

Grecka przygoda

Tygodniowy styczniowy wyjazd do Chani – greckiego miasta na wyspie Krecie był dla grupki uczniów Gimnazjum nr 2 w Jaśle kolejnym etapem projektu Erasmus+. Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele z 7 partnerskich krajów: Grecji, Holandii, Polski, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Nasz kraj reprezentowali: Aleksandra Leśniak, Natalia Więcek, Miłosz Kardaś i Dawid Skocz oraz ich nauczycielki – Agata Hap i Jadwiga Moskal. Zgodnie z zasadami projektu uczniowie mieszkali w domach rodzin greckich. Z jednej strony stanowiło to wyzwanie ze względu na język oraz różnice kulturowe, z drugiej jednak umożliwiało realizację jednego z głównych celów projektu jakim jest zwiększanie motywacji uczniów do nauki języków obcych, poprzez uświadamianie im użyteczności języka w kontaktach z osobami z innych państw, zdobywaniu informacji, wiedzy oraz umiejętności. Istotna była też integracja młodzieży ze sobą, nawiązywanie nowych przyjaźni i poznawanie zwyczajów, tradycji, kultur i dziejów swoich państw.

Sukces jasielskiej gimnazjalistki

Adriana Soczek – uczennica Gimnazjum nr 2 w Jaśle zajęła III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”, nad którym Patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. W tym historyczno-patriotycznym konkursie uczestniczyło blisko tysiąc czterystu uczniów ze szkół polskich z kraju oraz z Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i USA. Jego uroczysta gala odbyła się 12 stycznia 2018 r. w Narodowym Banku Polskim w Warszawie, w Sali im. Władysława Grabskiego.

Uczennice Gimnazjum nr 2 w Sejmie Dzieci i Młodzieży

W tym roku znów z dużym powodzeniem w eliminacjach ogólnopolskich, by zasiąść w ławach tego wyjątkowego parlamentu, uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Jego przedstawicielki – uczennice klasy trzeciej – Kinga Czerwińska i Dominika Oleszkowicz, podopieczne Wiesława Hapa, zajęły pierwsze miejsce w województwie i w dniu 1 czerwca reprezentowały nasz region w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się w gmachu Sejmu RP.

Wybrane miejsca pamięci w naszym mieście

Co to jest i czym jest miejsce pamięci? Definicja takiego miejsca, jak to wynika z ustawy sejmowej o miejscach pamięci narodowej, obejmuje obiekty budowlane, groby i cmentarze wojenne oraz inne przedmioty upamiętniające postacie i wydarzenia znaczące zarówno dla Państwa i Narodu Polskiego, jak i innego niż polski narodu, w tym także w wymiarze lokalnym. Są to zatem m.in.: grób, cmentarz lub jakaś jego część, pomnik, obelisk, kopiec, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, tablica pamięci lub inny obiekt związany z wydarzeniami lub postaciami z historii Polski, regionu, miejscowości. Historia naszego państwa i środowiska lokalnego ma na swoich kartach chwile piękne: zwycięstwa i sukcesy, ale i klęski oraz niepowodzenia. Na terenie naszego miasta można znaleźć dużo miejsc, które upamiętniają miejsca, wydarzenia i ludzi z różnych okresów i dziejów. W ramach naszych badań pod tytułem „Jak uświadomić środowisku lokalnemu Jasła rolę miejsc pamięci w mieście i w jaki sposób wesprzeć działania w zakresie dbałości o ich stan?”, po przeprowadzeniu wielu ankiet i mini wywiadów z ludźmi w różnym wieku, doszliśmy do smutnego wniosku, że poziom wiedzy i świadomości o tych miejscach jest bardzo niski. Dlatego zbierając różne materiały na ten temat i docierając do tych miejsc w Jaśle, chcemy podzielić się informacjami z innymi.