R E K L A M A


Wpisy pod tagiem: Straż Miejska Jasło

Lekcja inna niż wszystkie – tak bawili się pierwszoklasiści ze Strażą Miejską w JDK

Około 400 dzieci z jasielskich szkół uczestniczyło w podsumowaniu programu wychowania komunikacyjnego „Autochodzik” w Jaśle. Organizatorem akcji jest Straż Miejska w Jaśle.

Zaproszenie na finał akcji „Z Autochodzikiem nauka i dobra zabawa”

Straż Miejska we współpracy z Urzędem Miasta w Jaśle w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zaprasza na   finał akcji „Z Autochodzikiem nauka  i dobra zabawa”. Do udziału zapraszone zostały dzieci z klas I  szkół podstawowych z terenu miasta Jasła. Akcja ma charakter edukacyjno – profilaktyczny, której celem jest uwrażliwienie dzieci w tematyce dotyczącej bezpieczeństwa na drodze.

Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską

Rok szkolny 2017/2018 już rozpoczęty! Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do jasielskich szkół jest jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej. Coroczne działania funkcjonariuszy, zaczynają się jeszcze w czasie przerwy wakacyjnej, aby w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich placówek.