R E K L A M A


Wpisy pod tagiem: Starostwo Powiatowe w Jaśle

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 19 stycznia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję  XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 14 grudnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

XLVI Sesja Rady Powiatu 29 listopada 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada  2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu  w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 17 listopada 2017 r.

W dniu 17 listopada   2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. odbędzie sie XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu  w Jaśle.

1 2 3 8