R E K L A M A


Wpisy pod tagiem: Starostwo Powiatowe w Jaśle

VI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 17 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

V Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 11 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję, na wniosek grupy radnych, V Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Odbudowa dróg powiatu

Powiat Jasielski uzyskał środki od Wojewody Podkarpackiego na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Dzięki temu jeszcze przed końcem roku dodatkowo udało się poprawić stan czterech dróg w powiecie.

Informacja o zamknięciu drogi Łężyny – Łajsce w dniach 14 i 17 grudnia br.

Uprzejmie informujemy, że wykonawca robót budowlanych związanych z remontem drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny – Łajsce w km 0+000 – 0+800 w miejscowości Łężyny, w dniach 14 i 17 grudnia br., tj. piątek i poniedziałek, będzie układał warstwę ścieralną całą szerokością drogi. Wiązało się to będzie z całkowitym zamknięciem ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 992 do sklepu po prawej stronie w godzinach od 7.00 do 17.00.

1 2 3 11