R E K L A M A


Wpisy pod tagiem: Rada Powiatu w Jaśle

LIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle 20 sierpnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję LIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle 19 kwietnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu  (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek grupy radnych zwołuję  LIII  Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle  z następującym porządkiem obrad:

LII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 3 kwietnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję  LII  Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle  z następującym porządkiem obrad:

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 27 marca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad: