R E K L A M A


Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budownictwa dotrzymuje słowa – wielki sukces Powiatu Jasielskiego

Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu Inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło” sporządzonego przez Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Krzysztofa Kondratiuka. Szacunkowy łączny koszt inwestycji według wartości kosztorysowej to 476 514,0 tys. zł.  

Starosta Jasielski Adam Pawluś powiedział, że jest to inwestycja niezwykle ważna w historii Powiatu Jasielskiego. Słowa podziękowania kieruje do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, Przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdana Rzońcy, Generalnego Dyrektora GDDKiA Krzysztofa Kondratiuka oraz Dyrektora GDDKiA oddział w Rzeszowie Bogdana Tarnowskiego.  Skomunikowanie powiatu z drogami klasy GP do autostrady A4 staje się coraz bardziej realne.