R E K L A M A

Klub Kulturalno-Turystyczny JDK zaprasza na wycieczkę Rowerem do Starego i Nowego Żmigrodu

Naturalne piękno Beskidu Niskiego podziwiać będą uczestnicy kolejnej – czwartej już w bieżącym sezonie turystycznym – wyprawy rowerowej, zorganizowanej przez Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury. Tym razem organizatorzy wypadu za miasto zapraszają mieszkańców Jasła i ich wakacyjnych gości do wspólnego zwiedzania Starego i Nowego Żmigrodu oraz okolic tych miejscowości.

31. FSM – Prawdziwe Tchnienie

Półmetek Franciszkańskich Spotkań Młodych przebiegł w temacie wylania Ducha Świętego poprzez spowiedź. Każdy punkt programu nawiązywał do tego sakramentu.  Dzisiejszym gościem dnia był artysta Tomasz Budzyński, znany przede wszystkim jako wokalista zespołów Armia i 2Tm2,3. Podzielił się z zebranymi uczestnikami swoją historią wiary. Jako nawrócony niewierzący mówił o sile spowiedzi. Jak sam mówił, miłość jest podstawą chrześcijaństwa.

Klub Kulturalno-Turystyczny JDK i PTTK w Jaśle zapraszają na wycieczkę w Tatry

W ostatnią sobotę lipca br. (28 lipca) Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Jasielski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zapraszają miłośników Tatr na wycieczkę. Wyjazd spod budynku JDK o godz.6.00, powrót o godz. 20.00.

LXIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 26 lipca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na LXIX Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.  LXIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 26 lipa 2018 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad: