R E K L A M A

V Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 11 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję, na wniosek grupy radnych, V Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Uwaga! Zablokowana droga wojewódzka nr 993 Nowy Żmigród -Gorlice

W związku z występującymi od kilku dni trudnymi warunkami atmosferycznymi, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podjął decyzję o zablokowaniu drogi wojewódzkiej nr 993, na odcinku Nowy Żmigród – Gorlice. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w wyniku zamieci śnieżnych droga wojewódzka w miejscowości Pielgrzymka, jest całkowicie nieprzejezdna.

Pojawił się kolejny „Rocznik Jasielski”

Końcem grudnia 2018 r. na rynku wydawniczym ukazał się IX tom „Rocznika Jasielskiego” – dzieło zespołu redakcyjnego Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego pod przewodnictwem jego prezesa Wiesława Hapa.   W rozdziale „Artykuły” możemy zapoznać się z tekstami: Wiesława Hapa – „Jaślanie  i mieszkańcy Jasielszczyzny w powstaniu węgierskim i w powstaniu styczniowym” oraz „Stulecie Związku Harcerstwa Polskiego w Jasielskiem”  , Zdzisława Świstaka  – „Z kart historii I LO i kaplicy gimnazjalnej” oraz  Stanisława Fryca – „Akrobaci z Jasła”.

Jak Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego uczciło stulecie Niepodległej Polski

W nawiązaniu do stulecia odzyskania przez nasze państwo niepodległości SMJiRJ podjęło wiele działań. M.in. ze wsparciem Miasta Jasła wydało kilka cennych publikacji. W VIII tomie „Rocznika Jasielskiego”, prezes Stowarzyszenia i przewodniczący zespołu redakcyjnego „RJ” Wiesław Hap, z okazji 100-lecia Niepodległości Polski przybliżył zagadnienie: „Jasło i powiat w latach budzenia się Niepodległej Rzeczypospolitej”, a w związku z 250. rocznicą konfederacji barskiej – członek SMJiRJ Marian Kozłowski opublikował materiał „Jasielskie w konfederacji barskiej”.