R E K L A M A

Informacja o spotkaniu w Jaśle- Sobniowie

W dniu 27 września o godzinie 17.00 w Domu Ludowym w Jaśle- Sobniowie odbędzie się spotkanie mieszkańców Jasła i okolic z przedstawicielem KPN Niezłomni Przewodniczącym Adamem Słomką.

GOK w Skołyszynie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Domowa dowolność czytania”

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym „DOMOWA doWOLNOŚĆ CZYTANIA”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Tu, czy tam? Czytamy! ” (Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła 24 września 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.  LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Spotkanie autorskie Krystyny Szayny – Dec

Znaną mi z ławy szkolnej  Krystynę Szaynę – Dec postrzegałem, od dawna, jako uznaną w Krakowie germanistkę, związaną też po profesji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie. W 2009 zadziwiła Jasło publikacją o swoim dziadku Andrzeju Szajnie artyście rzeźbiarzu. Starannie wydany album dobrym słowem wnuczki Krysi i świetnymi fotografiami Łukasza Raka odzwierciedla  wybrane dzieła mistrza Andrzeja.