R E K L A M A

Śmiertelny wypadek w Kołaczycach

Około godziny 6-tej rano doszło do wypadku w miejscowości Kołaczyce, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, tuż za zakrętem, na drodze Krajowej nr 73, doszło do czołowo-bocznego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Pomimo podjętej próby reanimacji lekarz stwierdził zgon kierowcy osobówki. 

Włącz krytyczne myślenie! Tydzień z Internetem 2018

W dniach 19 – 25 marca 2018 roku odbędzie się kolejna edycja ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem. Inicjatywa ta już od siedmiu lat zachęca Europejczyków do odkrywania potencjału Internetu i korzystania z możliwości, jakie dają nowe technologie. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło: krytyczne myślenie.

100. urodziny pani Karoliny Krupy z Jareniówki

12 marca 2018 r. pani Karolina Krupa z Jareniówki dołączyła do grona stulatków. W dniu urodzin jubilatkę odwiedzili: Stanisław Pankiewicz wójt gminy Jasło, ks. proboszcz Tadeusz Gąsiorowski, Janusz Pruchnik radny Rady Gminy Jasło, Aleksander Borkowski zastępca dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS w Jaśle i Anna Turek zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Oddziale ZUS w Jaśle, Anna Witalis kierownik USC, Eugeniusz Kołodziej sołtys wsi Jareniówka.

LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła 19 marca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zapraszam na LXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./. LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad: