R E K L A M A


Ogłoszenie wojewody

Wojewoda Podkarpacki ogłasza nabór kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Podkarpackim.

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ogłasza nabór kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej

do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

działającej przy Wojewodzie Podkarpackim

 

Kandydaci – zamieszkali na terenie województwa podkarpackiego, mający uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. (Dz. U. poz. 693 z późn. zm.), nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, proszeni są
o składanie ofert na adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

lub elektronicznie na adres: kombatanci@rzeszow.uw.gov.pl

na załączonym formularzu do dnia 6 października 2017 roku.

Spośród nadesłanych kandydatur wybranych zostanie 9 osób, które po zatwierdzeniu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostaną powołane
w skład Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Podkarpackim

O wynikach zostaną poinformowane jedynie osoby zakwalifikowane do prac Rady Konsultacyjnej.

https://rzeszow.uw.gov.pl/promowane/ogloszenie-wojewody/

Zespół Prasowy Wojewody