R E K L A M A


LV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję LV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
5. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów powiatu.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH