R E K L A M A


Konkurs „Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy”

Celem  konkursu jest wybór najlepszych i wzorcowych urzędów skarbowych oraz doskonalenie świadczonych usług, tworzenie przyjaznej atmosfery i pozytywnych relacji między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą.

Do pobrania 
Ankieta
Regulamin

HARMONOGRAM
Konkursu na „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY”
Edycja XVI/2018 r.

Porozumienie w sprawie organizacji konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” zostało podpisane w 2002 r. Sygnatariuszami porozumienia są Ministerstwo Finansów (MF) i Business Centre Club (BCC). Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą.

Przebieg konkursu

IV /18    Zamieszczenie informacji o przebiegu konkursu w Gazecie BCC, Biuletynie Specjalnym BCC oraz na stronie internetowej BCC i Lóż Regionalnych BCC, a także MF i izb administracji skarbowej. Na stronach internetowych BCC zostanie również zamieszczony niniejszy harmonogram, regulamin oraz ankieta konkursowa.
          
Podanie do publicznej wiadomości informacji o przebiegu XVI edycji konkursu.
     
Wysłanie listu Prezesa BCC Marka Goliszewskiego o przebiegu i zasadach XVI edycji konkursu oraz ankiet do wszystkich członków BCC oraz do Lóż Regionalnych BCC. Kanclerze Lóż Regionalnych BCC przekazują materiały do innych, regionalnych organizacji przedsiębiorców. Organizacje te rozprowadzają otrzymane z BCC materiały wśród swoich członków.

     Wysłanie listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia do izb administracji skarbowej (o charakterze informacyjnym) o XVI edycji konkursu BCC realizowanego przy współpracy MF.

Przekazanie przez dyrektorów izb administracji skarbowej informacji do podległych urzędów skarbowych.

     V/18    Wypełnione Ankiety wpływają do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC.

VI/18     W Lożach Regionalnych BCC odbywają się spotkania podsumowujące przebieg konkursu. Uczestniczą w nich przedstawiciele wszystkich organizacji przedsiębiorców biorących udział w konkursie. Do mediów przekazywana jest informacja o urzędach skarbowych z danego województwa, które uzyskały pozytywną ocenę przedsiębiorców.

            VI/18    Wyróżnione urzędy skarbowe z każdego województwa, otrzymują tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy – 2018”. Wyróżnienia przyznają przedsiębiorcy. Uroczystość odbywa się w BCC i połączona jest z konferencją prasową. Konferencję prasową przygotowuje BCC. Relacja z uroczystości zostanie zamieszczona w Gazecie BCC oraz na stronach internetowych BCC
oraz Ministerstwa Finansów i izb administracji skarbowej.

VI-VII /18     Na stronach internetowych BCC i MF zostaną zamieszczone nazwy wszystkich wyróżnionych urzędów skarbowych i nazwiska kierujących nimi naczelników – w układzie wojewódzkim.

MF/BCC