R E K L A M A


Archiwum z miesiąca: Grudzień 2018

Informacja ZUS. Pracodawco, pamiętaj o dostosowaniu programów

Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorca będą przekazywać do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe.

Informacja Starostwa Powiatowego w Jaśle

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że w kasie urzędu możliwe jest dokonanie płatności przy użyciu karty płatniczej. Terminal płatniczy obsługuje Karty: VISA, MasterCard, Maestro. Istnieje również możliwość dokonania opłaty przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK.

Życie jest piękne – PRO SCENKI 2018

11 grudnia 2018 r. odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle XIV Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich PRO SCENKI, który współorganizowało Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Urząd Miasta Jasła.
Celem przeglądu była prezentacja i konfrontacja uczniowskich zespołów  teatralnych z terenu Jasła i  powiatu jasielskiego oraz wzmożenie działań profilaktycznych.

III Sesja Rady Miejskiej Jasła 7 i 8 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./. III Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 7 stycznia 2019 r. o godz. 10.00  i 8 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12
z następującym proponowanym porządkiem obrad: