R E K L A M A


Archiwum z dnia: 28 listopada 2018

II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 listopada 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję II Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad: