R E K L A M A


Archiwum z dnia: 6 listopada 2018

LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 14 listopada 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./. LXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 16.30 > w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad: