R E K L A M A


Archiwum z dnia: 26 września 2018

LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 2 października 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję LXI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Projekty: Ma-Tematyka zaklęta w konarach drzew

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym w Programie mPotęga. Członkowie komisji konkursowej wybrali nasz projekt spośród 598 zgłoszeń!