R E K L A M A


Archiwum z dnia: 24 lipca 2018

Klub Kulturalno-Turystyczny JDK i PTTK w Jaśle zapraszają na wycieczkę w Tatry

W ostatnią sobotę lipca br. (28 lipca) Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Jasielski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zapraszają miłośników Tatr na wycieczkę. Wyjazd spod budynku JDK o godz.6.00, powrót o godz. 20.00.

LXIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 26 lipca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na LXIX Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.  LXIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 26 lipa 2018 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Ruszyło 31. Franciszkańskie Spotkanie Młodych

Jak co roku, w lipcu, Kalwaria Pacławska k. Przemyśla została zdobyta przez młodych. Rozpoczął się 31 FSM, który potrwa do 28 lipca. Tegorocznym hasłem Spotkania jest „Tchnienie”. Skąd pomysł na taki temat i co wydarzyło się pierwszego dnia wydarzenia? Przez taki dobór tematu chcieliśmy zwrócić uwagę na różnorodność w naszej religii. Różnorodność ta odnosi się zarówno do wiernych, jak i do samego Boga, który daje wielorakie doświadczenia – komentuje dyrektor FSMu, o. Marcin Drąg OFMConv.

Czujni sąsiedzi na czas wezwali pomoc

Wczoraj mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Szajnochy w Jaśle zaalarmowali Policję o tym, że ich sąsiadka nie wychodzi z domu i nie daje żadnych oznak życia. Zaniepokoili się, ponieważ nie mogli się z nią w żaden sposób skontaktować. Taka troska o starszych ludzi jest naprawdę godna pochwały.