R E K L A M A


Archiwum z dnia: 19 lipca 2018

LVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 6 lipca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 lipca       2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję LVIII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

MBP zaprasza na wystawę „Mistrzowie mówią. Jasielscy malarze cz. 2”

Wystawa prezentuje sylwetki żyjących malarzy, którzy tu się urodzili, mieszkają i tworzą w Jaśle bądź są z nim związani emocjonalnie. Artyści wywodzący się z Jasła pokazują swoje prace w dużych ośrodkach kultury w kraju i za granicą. Biorą udział w sympozjach naukowych, plenerach, wystawach krajowych i międzynarodowych, pokazując prace zawsze wysokiej próby.