R E K L A M A


Archiwum z dnia: 16 czerwca 2018

Koncert dla Dudusia

Podczas tegorocznych Dni Jasła, w niedzielne popołudnie, odbędzie się koncert dedykowany Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. Wystąpią w nim między innymi laureaci tegorocznego stypendium, ufundowanego przez naszego wybitnego jaślanina. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Honorowy Obywatel Miasta Jasła ufundował jednorazowe stypendium dla młodych jaślan wyróżniających się w dziedzinie muzyki, którzy swoimi osiągnięciami promują miasto. Tegorocznymi laureatami zostali: Michał Babiarz, Gabriela Pięta i Roksana Węgiel.

LXVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 18 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXVII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 15.06.2018 r.  LXVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Relacja z wycieczki „Szlakiem kopalni naftowych”

Część transgranicznego Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego, prowadzącego m.in. przez jasielszczyznę, przemierzyli uczestnicy drugiej w tym sezonie turystycznym wyprawy rowerowej, zorganizowanej w ramach Klubu Kulturalno – Turystycznego Jasielskiego Domu Kultury 9 czerwca br.

Informacja Zarządu Osiedla Śródmieście

Zarząd Osiedla Śródmieście informuje, że ma do rozdania dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na tym osiedlu bilety na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle.