R E K L A M A


Archiwum z dnia: 23 stycznia 2018

LX Sesja Rady Miejskiej Jasła w dniu 29 stycznia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./. LX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad: