R E K L A M A


Archiwum z dnia: 16 stycznia 2018

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 19 stycznia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję  XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Studnia Kulturalna JDK zaprasza na spektakl „Per procura” Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

„Per Procura” autorstwa Neila Simona to komedia pełna błyskotliwego dowcipu, niespodziewanych zwrotów akcji i ciętej satyry na świat politycznych celebrytów. Zaprezentują ją artyści amatorzy Teatru Robotniczego, działającego pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

Dyplomy PAW rozdane po raz trzeci

To był niezapomniany rok z Podkarpacką Akademią Wina – zgodnie przyznają uczestnicy Studium Praktycznego Winiarstwa 2017. – Byliście wspaniałą grupą, dziękujemy – mówią organizatorzy zajęć.