R E K L A M A


Archiwum z dnia: 11 grudnia 2017

LVII Sesja Rady Miejskiej Jasła 27 grudnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/.

LVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniach: 27 grudnia 2017 r. o godz. 1000 i 29 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad: