R E K L A M A


Archiwum z dnia: 17 maja 2017

Budowa drogi KG2 – zwiększenie wsparcia dla województwa

Jasielscy radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73”. Miasto przekaże na ten cel w ciągu dwóch lat 4 mln 140 tys. zł.

23 maj głośna próba uruchomienia systemów alarmowych

23 maja br. w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017″, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich z jasielską Biblioteką

19 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach trwających Dni Otwartych Funduszy Europejskich przygotowała gamę artystyczno-literackich oraz bajkowych atrakcji dla najmłodszych jaślan.

XXVI Turniej Wiedzy o Jaśle

W jasielskim Młodzieżowym Domu Kultury odbył się XXVI Turniej Wiedzy o Jaśle zorganizowany dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. Głównym organizatorem Turnieju od 1992 roku jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury. Honorowy patronat nad Turniejem objęli: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz Prezes Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle, Ryszard Rozwadowski. Obsługę medialną pełnił Serwis Informacyjny Urzędu Miasta w Jaśle.