R E K L A M A


11 maja Dniem Osób z Niepełnosprawnością

PROGRAM SZKOLENIA

10.00-10.15 –    rozpoczęcie Dnia Osób z Niepełnosprawnością
10.15-10.30 –     „Zasady przyznawania renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy”  –    ZUS Oddział w Jaśle
10.30-10.45 –     „Rehabilitacja lecznicza” – ZUS Oddział w Jaśle
10.45-11.15 –    „Dofinansowanie, ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
11.15-11.45 –    „Finansowanie świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne”  – Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Rzeszowie.
11.45-12.15 –    „Pracownik niepełnosprawny. Obowiązki pracodawcy i uprawnienia dla pracowników” – Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Krośnie.
12.15-12.45 –    „Bezpieczna praca osób niepełnosprawnych” „Niepełnosprawny na rynku pracy”- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie
12.45-13.00 –    Panel dyskusyjny.

Uczestnictwo bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia – nr tel. 503 129 976

Dodatkowo:
będzie można uzyskać porady na stoiskach:
– Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – poradnictwo w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych,
– Narodowego Funduszu Zdrowia – Oddział w Rzeszowie – zakładanie kart EKUZ
i kont na ZIP.
wizyta uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle, którzy zaprezentują swoje prace artystyczne.